Notice: Undefined variable: ret in /home/szkolaje/puente.pl/wp-content/plugins/simple-google-analytics/class/Output.class.php on line 139

Statut

Nie chcemy przytaczać w tym miejscu całego dokumentu tworzącego podwaliny prawne naszej organizacji. Naszym celem jest przybliżenie najważniejszych „drogowskazów” ukierunkowujących naszą działalność. Punkty te w skrótowy sposób opisują to, do czego dążymy i w jaki sposób chcemy nasze cele realizować.

Stowarzyszenie działa w szczególności w celu:

a) patronowania działalności naukowej studentów i absolwentów CESLA, którzy pragną zdobywać i poszerzać swoją wiedzę o Ameryce Łacińskiej,

b) dążenia do stworzenia środowiska akademickiego, które sprzyjałoby budowaniu i utrwalaniu świadomości spraw i problemów państw Ameryki Łacińskiej,

c) zachęcania do prowadzenia studiów i badań naukowych nad Ameryką Łacińską,


d) propagowania wiedzy o Ameryce Łacińskiej,

e) wspierania działalności CESLA.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:

a) działalność na rzecz integracji środowisk akademickich w Polsce we współpracy z Samorządem Studenckim i Kołem Naukowym, które działają w CESLA oraz innymi jednostkami uczelnianymi i naukowymi w kraju i za granicą,

b) międzynarodowy program wymiany uczelnianej i studenckiej między krajami Ameryki Łacińskiej i Polską,


c) organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych związanych z tematyką latynoamerykańską,

d) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej dotyczącej Ameryki Łacińskiej,

e) organizowanie wystaw, odczytów oraz imprez masowych i grupowych związanych z propagowaniem kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Centrum Studiów Latynoamerykańskich Cesla UW – Puente zajmuje się integracją środowisk polskich i latynoamerykańskich. Naszym celem jest szerzenie kultur poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej w Polsce.